top of page

Formål


Dansk
Biomekanisk
Selskab

slide3.jpg

Selskabets formål er at fremme læren om og kendskabet til biomekanik. Dette skal foregå ved at fremme nationale og internationale kontakter mellem videnskabsfolk indenfor området, fremme viden om Biomekanik på nationalt plan blandt relevante faggrupper og den generelle befolkning, samt samarbejde med beslægtede nationale som internationale organisationer.

Dette gøres ved...

 

  • at oprette en hjemmeside (denne) med formidling af nyheder og forskningsresultater, samt kontakt mellem medlemmerne.

  • at afholde et årligt videnskabeligt årsmøde.

  • at blive affilieret med relevante internationale selskaber (ESB+ISB).

  • at samarbejde med relevante videnskabelige selskaber i Danmark.

  • at skabe nationale netværk indenfor særskilte områder af biomekanisk forskning.

Om selskabet


Dansk
Biomekanisk
Selskab

slide2.jpg

Dansk Biomekanisk Selskab (DBS) er et videnskabeligt selskab, det første indenfor biomekanik i Danmark. Formålet med selskabet er at skabe et forum for udveksling af information og ideer mellem forskere indenfor biomekanik.

Selskabet vil arbejde for...

 

  • at danne en ramme for udveksling af information og ideer mellem danske forskere og forskerspirer indenfor biomekanik.

  • at promovere den nyeste viden indenfor biomekanik forskere imellem, til relevante faggrupper og til den generelle befolkning.

  • at blive affilieret med internationale organisationer (fx European Society of Biomechanics (ESB) og International Society of Biomechanics (ISB)).

  • at samarbejde med andre relevante organisationer.


Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 7. oktober, 2009 i Frederiksberg Hospitals auditorium. Se Generalforsamling.

Baggrund

Biomekanik er multidisciplinært og inddrager og er yderst relevant for en lang række andre fag, fx anatomi, fysiologi, rehabilitering, idræt, ergonomi, reumatologi, ortopædkirurgi, neurologi, fysio- og ergoterapi m.m. Ved at etablere et dansk selskab på området sættes fokus på biomekanisk forskning i Danmark. Således er formålet med selskabet at udbrede kendskabet til biomekanik og samle og formidle viden og resultater fra videnskabeligt arbejde i Danmark i nationale og internationale sammenhænge.

bottom of page