Om

Dansk Biomekanisk Selskab

01/

DBS bestyrelse

03/

Generalforsamling

Bestyrelse

 

Formand

Henrik Koblauch
Lektor, ph.d.

 

Københavns Professionshøjskole
Fysioterapeutuddannelsen
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
tlf. 25330337

email: heko@kp.dk

 

Næstformand

Peter C. Raffalt, ph.d.
 

Kasserer

Andreas Top Adler,
Præstationsingeniør

Team Danmark
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.: 4042 0952
Email: atad@teamdanmark.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer

John Rasmussen

Professor, PhD.

Institut for Materialer og Produktion

 

Aalborg Universitet

Fibigerstræde 16

9220 Aalborg Ø.

Tlf. 9940 9307

Email: jr@mp.aau.dk

 

-

Ernst Albin Hansen
Lektor, dr.scient., ph.d.
Sport Sciences, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet

Niels Jernes Vej 12A, lokale: A5-216
9220 Aalborg Ø, DK

 

Tlf.: 9940 3722

Email: eah@hst.aau.dk

 

Suppleanter

Lasse Jakobsen

Msc, Ph.d.-studerende

DTU Mechanical Engineering

DTU

Produktionstorvet

Bygning 425, Rum 225A

2800 Kgs. Lyngby

Tlf: 20406213

Email: lasjak@mek.dtu.dk

-

Niels Jensby Nedergaard
ph.d.

Ganglaboratoriet, Ortopædkirurgisk Afdeling
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre 

Email: niels.jensby.nedergaard@regionh.dk

Få indblik og inspiration

 Artikler og nyheder