top of page

Om

Dansk Biomekanisk Selskab

01/

DBS bestyrelse

03/

Generalforsamling

Bestyrelse

 

Formand

Peter C. Raffalt
PhD, Postdoc

Biologisk Institut

Sydansk Universitet 

Email: raffalt@biology.sdu.dk

Kasserer

Andreas Top Adler,
Præstationsingeniør
Team Danmark
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.: 4042 0952
Email: atad@teamdanmark.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer

John Rasmussen

Professor, PhD.

Institut for Materialer og Produktion

Aalborg Universitet

Fibigerstræde 16

9220 Aalborg Ø.

Tlf. 9940 9307

Email: jr@mp.aau.dk

 

Niels Jensby Nedergaard
PhD.

Ganglaboratoriet, Ortopædkirurgisk Afdeling
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre 

Email: niels.jensby.nedergaard@regionh.dk

 

Lasse Jakobsen

Msc, PhD.-studerende

DTU Mechanical Engineering

DTU

Produktionstorvet

Bygning 425, Rum 225A

2800 Kgs. Lyngby

Tlf: 20406213

Email: lasjak@mek.dtu.dk

Suppleanter

Jessica Pingel

Lektor PhD.

Københavns Universitet

Blegdamsvej 3

2200 København N

Tlf: 35327338

Email: jpingel@sund.ku.dk

Morten Bilde Simonsen

Postdoc, PhD.

Institut for Materialer og Produktion

Aalborg Universitet

Fibigerstræde 16, 4 220

9220 Aalborg Ø.

Email: mbsi@mp.aau.dk

Få indblik og inspiration

 Artikler og nyheder

bottom of page