Om

Dansk Biomekanisk Selskab

01/

DBS bestyrelse

03/

Generalforsamling

Generalforsamling


Der blev afholdt stiftende generalforsamling for Dansk Biomekanisk Selskab  onsdag d. 7. oktober 2009 kl. 12.00-13.00 på Frederiksberg Hospital.

Referatet fra generalforsamlingen kan hentes her.

På generalforsamlingen blev følgende personer valgt til bestyrelsen der efterfølgende har konstitueret sig således:

Formand: Seniorforsker Marius Henriksen, Parker Instituttet

Næstformand: Professor Karen Søgaard, SDU

Kasserer: Lektor Henrik Sørensen, AU

Menigt bestyrelsesmedlem: Lektor Tine Alkjær Eriksen, KU

Menigt bestyrelsesmedlem: Lektor Mark de Zee, AAU

Suppleanter:

Dyrlæge, Maj Halling Thomsen, KU

Laboratorieleder, Jesper Bencke, Hvidovre Hospital

Få indblik og inspiration

 Artikler og nyheder

Nyhedsbrev juni 2020

ÅRSMØDE 2020 Det 12. årsmøde og tilhørende generalforsamling afholdes i år fredag d. 13. november på Aalborg Universitet - Så husk at...

Nyhedsbrev, juni 2019

Årsmøde 2019 Det 11. årsmøde og tilhørende generalforsamling afholdes i år fredag d. 15. november på Syddansk Universitet i Odense - Så...

Key note speaker, 2020

Nu er også den anden key note på plads til årsmødet. Det drejer sig om Reed Ferber, som er Professor ved University of Calgary. Reed...