top of page

Om

Dansk Biomekanisk Selskab

01/

DBS bestyrelse

03/

Generalforsamling

Generalforsamling


Der blev afholdt stiftende generalforsamling for Dansk Biomekanisk Selskab  onsdag d. 7. oktober 2009 kl. 12.00-13.00 på Frederiksberg Hospital.

Referatet fra generalforsamlingen kan hentes her.

På generalforsamlingen blev følgende personer valgt til bestyrelsen der efterfølgende har konstitueret sig således:

Formand: Seniorforsker Marius Henriksen, Parker Instituttet

Næstformand: Professor Karen Søgaard, SDU

Kasserer: Lektor Henrik Sørensen, AU

Menigt bestyrelsesmedlem: Lektor Tine Alkjær Eriksen, KU

Menigt bestyrelsesmedlem: Lektor Mark de Zee, AAU

Suppleanter:

Dyrlæge, Maj Halling Thomsen, KU

Laboratorieleder, Jesper Bencke, Hvidovre Hospital

Få indblik og inspiration

 Artikler og nyheder

bottom of page